Terénní úpravy a bourací práce

Nabízíme služby v oblasti demolic a bouracích prací. Působíme především v regionu Tanvald a Libereckém kraji. Dále pak v Praze, Praze západ, Praze-východ a ve Středočeském kraji.

Provádíme kvalifikované terénní úpravy včetně odvozu vzniklé stavební sutě nebo přebývající zeminy. Bourací práce provadíme v případě betonových, železobetonových, zděných i dřevěných staveb. Terénní úpravy děláme v libovolně velkém rozsahu, včetně následných zemních prací.

Využíváme specializované stavební demoliční techniky. Ruční demolice a bourací práce zajišťujě odborně vyškolený a certifikovaný personál.

Terénní úpravy zahrnují:

  • úpravy rovných a svažitých terénů
  • dokončovací úpravy po skončení stavebních prací
  • hrubé a jemné terénní úpravy, včetně kultivace a založení výsadby

Bourací a demoliční práce zahrnují:

  • demolici pomocí bouracích kladiv, hydraulických nůžek a strojní techniky
  • ruční bourání pomocí bouracích kladiv a hydraulických nůžek se zvýšeným ohledem na interiér stavby