Technická rekultivace

Nabízíme provádění technické rekultivace pozemků. Naše působiště jsou především region Tanvald a Liberecký kraj. Dále pak Praha, Praha západ, Praha-východ a Středočeský kraj.

Technická rekultivace značí jinými slovy vymodelování nového terénu. Využívá se přitom těžké techniky. První fáze práce zahrnuje přesun zemin, ukládání, rozprostírání, hutnění a navezení skrývkové ornice.

Modelování profilu terénu je náročná a nákladná činnost. Musí se počítat s tím, že navezený materiál si dlouhá léta sedá, pohybuje se. Nový terén by neměl být z estetického hlediska monotónní, měl by vypadat přirozeně v porovnání s okolním terénem.

Už v první fázi je potřeba znát pozdější využití pozemku. Toto rozhodnutí má vliv na volbu horniny, kterou se budou zavážet jednotlivé části pozemku.

Na místa, kde bude stát zástavba, příjezdové komunikace, parkoviště apod. je možné navážet neúživné horniny.

Na místa, kde bude pole, park, zahrada či sad, se musí navézt orná půda, neboli ornice. Zákon ukládá povinnost selektivní skrývky ornice a její nové použití na rekultivaci území.

Provádíme tyto práce:

  • terénní úpravy dle specifikací uložené zákonem
  • zajištění navážky a povrchové skrývky